Værd at vide om AMU Kompetencegivende kurser med løntabsgodtgørelse

Om AMU-kurser

Adgangskrav
For at deltage på et AMU-kursus skal du arbejde i Danmark og/eller have bopæl i Danmark.
Specifikke adgangskrav fremgår af det enkelte kursus i kursuskalenderen.

Målgrupper
AMU-kurser er udviklet til faglærte og ufaglærte, og undervisningen foregår på dansk med mindre andet er oplyst.

Kursusbevis og certifikat
AMU-kurser afsluttes med en prøve, og resultatet af prøven afgør, om du opnår AMU-bevis. På nogle kurser udstedes særskilt certifikat mod betaling. Tillægget fremgår af kursuskalenderen.

Økonomi

Deltagerbetaling
For deltagelse i AMU opkræves faglærte og ufaglærte en mindre deltagerbetaling. Er kursisten ledig eller uddannet på højere niveau end faglært opkræves fuld kursuspris. Priserne fremgår af kursuskalenderen

VEU-godtgørelse og tilskud til befordring
Der er knyttet løntabsgodtgørelse og befordringstilskud til ufaglærte og faglærte kursisters deltagelse på AMU. Dog kan en kursist med en videregående uddannelse, som ikke har brugt uddannelsen de seneste fem år opnå VEU-godtgørelse mv. 
Læs om betingelser og satser på borger.dk eller virk.dk 

Tilskud til kost og logi
Er den daglige transport mere end 120 km. kan der ydes tilskud til faglærte og ufaglærte. Udfyld denne blanket og send den sammen med kvitteringer til kursussekretæren.
Kontakt kursussekretæren, hvis du har brug for hjælp til indkvartering.

Tilskud via kompetencefonde
Indbetaler din virksomhed bidrag til en uddannelsesfond, aftalt via overenskomsten, kan der søges yderligere tilskud. Søg information om regler og vilkår i den specifikke kompetence-/uddannelsesfond.

Meld afbud i tide
For beskæftigede/selvstændige er der et gebyr ved udeblivelse fra kursus eller ved for sen afmelding. Læs om vilkårene herunder - Særligt for virksomheder.

Særligt for virksomheder

Behov for kompetenceudvikling gennem AMU
Kursusmulighederne er mange og fleksibiliten høj i tilrettelæggelsen af AMU. Måske ønskes kurset gennemført på virksomheden, med tolk eller splittet op med en dag pr. uge.
Tøv ikke med at kontakte konsulent Dorthe Borchmann (dobo@eucsj.dk eller 25 23 57 98) for en drøftelse af behov, tilrettelæggelse, økonomi mv. 

Forplejning
Alle AMU-kurser er uden forplejning. Kantinerne har et varieret udbud af mad og drikke, og I har som virksomhed mulighed for at bestille forplejning til jeres medarbejdere. Se inspiration til forplejning.

Vær opmærksom på gebyr ved for sen framelding eller udeblivelse
Virksomheder og selvstændige opkræves gebyr ved for sen framelding eller udeblivelse. 

  • Kurser der varer en uge eller mindre: Ved framelding mindre end en uge før kursets start er gebyret 1.500 kr. Ved udeblivelse på kursets første dag er gebyret 2.500 kr. 
  • Kurser der varer mere end en uge: Ved framelding mindre end en uge før kursets start er gebyret 2.500 kr. Ved udeblivelse på kursets første dag er gebyret 3.500 kr.

Særligt for ledige / jobcentre

Nyledige med 6 ugers jobrettet uddannelse
Du kan vælge at bruge din jobrettede uddannelse på et eller flere kurser inden for en erhvervsgruppe. Se erhvervsgrupperne med tilhørende kurser.

Ledige uden jobrettet uddannelse
 
Du har ikke ret til jobrettet uddannelse, når du er på kontanthjælp, har opbrugt din ret eller perioden for jobrettet uddannelse er udløbet. Kontakt jobcentret og hør om dine muligheder, for at komme på et ønsket kursus. 

Økonomi under kursus
Som ledig er det gratis for dig at deltage på AMU, og du vil modtage en ydelse svarende til den du plejer. Derudover kan du søge om befordringsgodtgørelse efter gældende regler. Har du behov for kost og logi, skal du aftale dette med jobcentret.

Kursuspris til jobcenter
Klik ind på et kursus i kursuskalenderen og se den specifikke pris og evt. tillæg for lediges kursusdeltagelse.