Kontakt Kursussekretærer, konsulenter og voksenvejleder

Kursussekretærer

Kursussekretærerne er klar til at hjælpe med:

  • Praktiske spørgsmål om dit kursus
  • Særlig støtte til eksempelvis IT-rygsæk eller teleslynge - henvend dig i god tid før kurset

Lis Klemmensen
likl@eucsj.dk - 25 23 57 46

Berit Roholte
bero@eucsj.dk - 25 23 57 64

Louise Anthoni
lant@eucsj.dk - 25 23 57 34

Sygemelding
Meld sygdom på første sygedag mellem kl. 8.00-9.00 på telefon 20 83 78 31

Konsulenter

Konsulenterne er parate til at hjælpe virksomheder og samarbejdspartnere med spørgsmål om:

  • E-learning
  • Kursusbehov og uddannelsesplanlægning, herunder totalløsning inden for transportbranchen
  • Kursusmuligheder på EUC Sjælland og andre skoler
  • Kurser gennemført med tolk eller på virksomheden
  • Økonomi – kursuspris, tilskud og løntabsgodtgørelse

Lars Christensen
lach@eucsj.dk - 25 23 58 43

Vejledning

Kontakt voksenvejledningen, hvis du har spørgsmål om:

  • Kurser og uddannelse på EUC Sjælland
  • Individuel kompertencevurdering, IKV
  • Test i basale færdigheder i læsning og regning, FVU test

Helle Danielsen 
heda@eucsj.dk - 25 23 58 26

Har du brug for mere information om uddannelse, efteruddannelse eller jobmuligheder, kan du besøge voksenuddannelse.dk
Du kan også kontakte eVejledningen - et vejledningstilbud for unge, voksne og virksomheder.

Voksenuddannelsesvejledning Knap 350X350