Valgfrie specialefag udbudt som enkeltfag

Økonomi
Enkeltfag fra en erhvervsuddannelse udbydes efter reglerne om åben uddannelse. Kursisten/arbejdsgiveren betaler en deltagerbetaling, som fremgår af kursuskalenderen. Vær opmærksom på, at der ikke er knyttet løntabsgodtgørelse til enkeltfag.

Kompetencegivende fag
Et enkeltfag fra en erhvervsuddannelse er beskrevet med konkrete mål, der skal opfyldes for udstedelse af bevis.
På EUC Sjælland er der tale om valgfrie specialefag, hvor undervisningen typisk foregår sammen med hovedforløbselever på uddannelsen.