Vejen som arbejdsplads - Certifikat AMU-kursus med løntabsgodtgørelse

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Vælg dato
Periode
23.05.24 - 24.05.24
Varighed
2 dage
Form
Dagundervisning
Tid
08:00-15:24
Kviknummer
373401a24944713612
Kursussekretær
Charlotte Hansen, chah@eucsj.dk, 25235825
Sted
EUC Sjælland
Finlandsgade 18
4690 Haslev

Forudsætninger

Ingen

Pris

Faglært/ufaglært
kr. 416,00
Videreuddannet
kr. 1.496,20
Jobcenter/kommune
kr. 1.496,20

Kursets fag

Kurset består af følgende fag. Læs mere om indhold, formål og se fagkoder.
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Skolefagkode: 47136
Formål Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af stationære og bevægelige vejarbejder og medvirke til at øge trafiksikkerheden både for sig selv og kolleger som for andre trafikanters.
Indhold Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed, lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge trafiksikkerheden for andre trafikanter. Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

FIND KURSUS