Kurser

Kursustitel   Sted Vælg dato Varighed Tilmeld
Sted: Haslev Vælg dato: Varighed: 2 dage
Sted: Haslev Vælg dato: Varighed: 4 dage
Sted: Haslev Vælg dato: Varighed: 4 dage
Sted: Vælg dato: Varighed: 1 dag
Sted: Haslev Vælg dato: Varighed: 1 dag
Sted: Haslev Vælg dato: Varighed: 1 dag
Sted: Haslev Vælg dato: Varighed: 2 dage
Sted: Haslev Vælg dato: Varighed: 1 dag

Spørgsmål

Faglige spørgsmål - Tømrerfaglærer Ole Green Henriksen på olhe@eucsj.dk eller 42 60 33 18 
Praktiske og økonomiske spørgsmål - Kursussekretær Berit Roholte på bero@eucsj.dk eller 25 23 57 64 (ikke onsdage)

 

Flere kursustilbud

Er du interesseret i nedenstående kurser, kan du blive skrevet på venteliste - Kursussekretær Berit Roholte på bero@eucsj.dk eller 25 23 57 64 (ikke onsdage)

 

Undertage - Montering af undertage
Kursusnr.      49190
Varighed       3 dage

Du kan efter kurset montere undertage korrekt på spær og udføre korrekt ventilationsforhold samt foretage gennemføringer ved skorsten, i kip eller ved skotrende og i tagflade, under hensyn til tæthedskrav. Du kan endvidere anvise løsninger til undertage og til forskellige inddækningsmetoder.

 

Arbejdsmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads 
Kursusnr.      48964
Varighed       2 dage

Du kan efter kurset bl.a. varetage lovpligtige opgaver inden for arbejdsmiljølovens område vedr. sikkerheds- og sundhedsforhold i mindre bygge- og anlægsvirksomheder i det daglige arbejde på byggepladser, og medvirke til at øge sikkerheden og ved etablering af byggepladsens sikkerhedsorganisation, herunder medvirke ved APV/arbejdspladsvurderinger på byggepladsen osv.

 

Lufttæthed 2020 for udførende bygningshåndværkere
Kursusnr.      47664
Varighed       4 dage

Deltageren kan planlægge,vejlede i samt udføre korrekt opbygning af klimaskærmen for bygningsklasse 2020 ud fra bygningsreglementets bestemmelser. Deltageren skal praktisk kunne udføre byggetekniske detaljer i tæthedsplanet og bestå en praktisk prøve.

 

Tagkonstruktion - Opstilling, afstivning og montering
Kursusnr.      49233
Varighed       3 dage

Du kan efter kurset sikre korrekt opstilling, forankring og afstivning af fabriksfremstillede tagkonstruktioner under hensyn til givne udfaldskrav og normer for spæropstilling samt sikre, at opstilling og afstivning af spær stemmer overens med specifikationerne for den givne opgave og at arbejdet udføres uden nedstyrtningsfare. Du kan endvidere montere taglægter på spær under hensyn til givne udfaldskrav og relevante anvisninger.

 

Udførelse af tagbeklædning
Kursusnr.      49195
Varighed       1 dag

Du kan efter kurset udføre tagbeklædning, omfattende tagfod, gennemføringer, skotrender, grat og rygning, under hensyn til kravspecifikationer. Du kan gennemføre kurset inden for een af følgende materialer; betontagsten, bølge fiberbeton, plan fiberbeton, metal eller træ/pap.

 

Anvendelse af LCA for håndværkere i bygge og anlæg
Kursusnr.      20912
Varighed       1 dag

Fra den 1. januar 2023 indfases bygningsreglementets krav til bygningers klimaaftryk. De nye krav omfatter en grænseværdi for CO2-udledning fra bygningens livscyklus, herunder Livscyklusvurderinger (LCA), som angiver en bygnings klimabelastning.

På kurset er der fokus på hvad du som håndværker er nødt til at vide om livscyklusvurdering (LCA) og hvordan du skal anvende en LCA i byggefaserne:
 - produktfasen
 - byggeproces
 - brugsfasen
 - endt levetid
 - genbrug/genanvendelse

På kurset lærer du at anvende information i projektmateriale om LCA-beregninger til udvælgelse af byggematerialer, EPD standarder og EPD'er for byggevarer. Der er også fokus på at kunne gennemføre "modtagekontrol" på pladsleverede byggematerialer i overensstemmelse med produkttyper i projektmaterialer. 

FIND KURSUS