Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. AMU-kursus med løntabsgodtgørelse

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

Vælg dato
Periode
12.12.22 - 12.12.22
Varighed
1 dag
Form
Dagundervisning
Tid
8.00 - 15.24
Kviknummer
373401a22824556650
Kursussekretær
Berit Roholte, bero@eucsj.dk, 25235764
Sted
EUC Sjælland
Finlandsgade 18
4690 Haslev

Forudsætninger

ingen

Pris

Faglært/ufaglært
kr. 128,00
Videreuddannet
kr. 917,90
Jobcenter/kommune
kr. 917,90

Kursets fag

Kurset består af følgende fag. Læs mere om indhold, formål og se fagkoder.
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Skolefagkode: 45566
Formål Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser, således at de kan arbejde med disse stilladstyper i henhold til jf. gældende regler fra Arbejdstilsynet.
Indhold Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset. Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv. Deltagerne har viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader. Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. gældende regler fra Arbejdstilsynet.

FIND KURSUS