Anvendelse af faldsikringsudstyr AMU-kursus med løntabsgodtgørelse

Anvendelse af faldsikringsudstyr

Vælg hold
Periode
21.09.21 - 21.09.21
Varighed
1 dag
Form
Dagundervisning
Tid
08:00-15:24
Kviknummer
373401a21824446538
Kursussekretær
Berit Roholte, bero@eucsj.dk, 25235764
Sted
EUC Sjælland
Finlandsgade 18
4690 Haslev

Forudsætninger

Ingen. Vær opmærksom på, at udstyret der bruges på dette kursus er til en max. personvægt på 125 kg.

Pris

Faglært/ufaglært
kr. 124,00
Videreuddannet
kr. 940,10
Jobcenter/kommune
kr. 940,10

Kursets fag

Kurset består af følgende fag. Læs mere om indhold, formål og se fagkoder.
Anvendelse af faldsikringsudstyr
Skolefagkode: 44465
Formål Du kan efter kurset gøre brug af faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.
Indhold Deltageren kan:- Bruge faldsikringsudstyr ved løsning af opgaver i højden.- Varetage egen og andres sikkerhed ved brug af faldsikringsudstyr ud fra kendskab til standarder og forskrifter, faldteori, belastningslære og risikovurdering.- Foretage kontrol og vedligehold af udstyret.- Tilpasse og justere det personlige faldsikringsudstyr. - Gøre brug af passive sikringsmetoder ved entrering, flytning og returnering.

FIND KURSUS