Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj AMU-kursus med løntabsgodtgørelse

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

Vælg dato
Periode
13.06.22 - 13.06.22
Varighed
1 dag
Form
Dagundervisning
Tid
kl. 8.00 - 15.24
Kviknummer
373401a22824514124
Kursussekretær
Louise Anthoni, lant@eucsj.dk, 25235734
Sted
EUC Sjælland
Finlandsgade 18
4690 Haslev

Pris

Faglært/ufaglært
kr. 128,00
Videreuddannet
kr. 1.013,35
Jobcenter/kommune
kr. 1.013,35
Tillægspris
Andet kr. 100,00

Kursets fag

Kurset består af følgende fag. Læs mere om indhold, formål og se fagkoder.
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Skolefagkode: 45141
Formål Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde. Der kan efter bestået kursus udstedes certifikat hos DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut), der dækker i hele norden. Flere forsikringsselskaber kræver, at håndværkere, der arbejder med gnistproducerende værktøj, har et certifikat på kurset fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut). Der kan udstedes certifikat hos DBI, hvis faglæreren, der gennemfører AMU-kurset, har et gyldigt instruktørcertifikat hos DBI.
Indhold Deltageren kan:- Vurdere sikkerhedsforanstaltninger og de mulige farer ved udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, der afgiver gnister eller varme, og som kan medføre brand på arbejdsstedet.- Udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt, som fx. skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj eller varmluftpistol.- Træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger før og under arbejdets udførelse.- Foretage indretning af arbejdspladsen, der tilgodeser brandsikkerheden. - Udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.- Foretage brandslukning på arbejdspladsen.

FIND KURSUS