Nivellering og faglig regning/matematik AMU-kursus med løntabsgodtgørelse

Nivellering og faglig regning/matematik

Vælg dato
Periode
21.10.24 - 01.11.24
Varighed
10 dage
Form
Dagundervisning
Tid
08:00 - 15:24
Kviknummer
373401a24524931841
Kursussekretær
Berit Roholte, bero@eucsj.dk, 25235764
Sted
EUC Sjælland
Campusbuen 31
4600 Køge

Forudsætninger

Ingen

Pris

Faglært/ufaglært
kr. 1.040,00
Videreuddannet
kr. 7.359,25
Jobcenter/kommune
kr. 7.359,25

Kursets fag

Kurset består af følgende fag. Læs mere om indhold, formål og se fagkoder.
Grundlæggende faglig regning
Skolefagkode: 45215
Formål Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for grundlæggende faglig regning med henblik på løsning af opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse.
Indhold Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for grundlæggende faglig regning med henblik på løsning af faglige opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kan anvende de fire regningsarter: plus, minus, gange og dividere og kan anvende regningsarterne såvel ved overslagsregning som ved brug af lommeregner og computer. Endvidere kan deltageren regne med procenter, promiller og brøker samt anvende forholdsregning.
Grundlæggende faglig matematik
Skolefagkode: 45347
Formål Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for grundlæggende faglig matematik med henblik på løsning af opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse.
Indhold Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for faglig matematik og geometri med henblik på løsning af faglige opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kender geometriske figurer og kan beregne for eksempel areal og rumfang. Endvidere kan deltageren aflæse forskellige diagrammer som kurve-, søjle- og kassediagrammer. Endelig kan deltageren anvende formler og beregne simple ligninger og kender til præfikser i forbindelse med enheder, samt til potenser.
Nivellering
Skolefagkode: 49318
Formål Du kan efter kurset udføre nivellerings- og afsætningsopgaver inden for bygge- og anlægsbranchen med relevante nivellerings- og laserinstrumenter. Du kan endvidere kontrollere instrumenternes præcision for at sikre nøjagtighed af de afsatte vinkler og højder.
Indhold Deltagerne kan: - Udføre nivellerings- og afsætningsopgaver inden for bygge- og anlægsbranchen med relevante nivellerings- og laserinstrumenter. - Afsætte relative og absolutte koter i henhold til Danmarks Vertikal Referencesystem, DVR 90, både som plus og minuskoter. - Beregne sigteplan ud fra fixpunkter og koter beliggende over og under sigteplan. - Udføre linje- og fladenivellement samt dokumentation i digital målebog. - Foretage højde- og vinkelafsætning i forbindelse med retvinklet fundaments afsætning.- Beregne skråningsanlæg, promillefald, retvinklede trekanter, arealer og rumfang. - Kontrollere instrumenternes præcision gennem simpel praktisk verifikation for at sikre nøjagtighed af de afsatte vinkler og højder. - Udføre arbejdet efter gældende regler om sikkerhed og arbejdsmiljø.

FIND KURSUS