Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage AMU-kursus med løntabsgodtgørelse

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

Vælg hold
Periode
22.03.21 - 30.03.21
Varighed
7 dage
Form
Dagundervisning
Tid
08:00-15:24
Kviknummer
373401a21544759208
Kursussekretær
Louise Anthoni, lant@eucsj.dk, 25235734
Sted
EUC Sjælland
Campusbuen 31
4600 Køge

Forudsætninger

18 år eller udd.aftale samt kørekort eller lægeattest. Medbring sikkerhedssko.

Pris

Faglært/ufaglært
kr. 882,00
Videreuddannet
kr. 6.038,60
Jobcenter/kommune
kr. 6.038,60

Kursets fag

Kurset består af følgende fag. Læs mere om indhold, formål og se fagkoder.
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Skolefagkode: 47592
Formål Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.
Indhold Deltageren kan efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og en selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens krav. Deltageren kan: ·  Foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling, herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer. ·  Udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes. ·  Anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes. ·  Anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens/gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper. ·  Aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. ·  Arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser for at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. Uddannelsen omfatter tillige certifikatprøven, der aflægges i henhold nævnte bekendtgørelse som fastlagt i censorvejledningen for denne certifikattype.

Lær teorien som E-learning

Det er muligt at tage teorien til gaffeltruck som E-learning. 
Den første og sidste dag på kurset er du på skolen hele dagen, de øvrige dage møder du enten formiddag eller eftermiddag til øvelseskørsel.
Er du i tvivl om E-learning er noget for dig, kan du vente med at beslutte dig, til første dag på kurset.

FIND KURSUS