PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse AMU-kurser og anden efteruddannelse

PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse

Vælg dato
Periode
14.10.24 - 14.10.24
Varighed
1 dag
Form
Dagundervisning
Tid
08:00 - 15:24
Kviknummer
373401a24924290542
Kursussekretær
Berit Roholte, bero@eucsj.dk, 25235764
Sted
EUC Sjælland
Skolegade 21
4690 Haslev

Pris

Faglært/ufaglært
kr. 208,00
Videreuddannet
kr. 1.031,90
Jobcenter/kommune
kr. 1.031,90
Tillægspris
Andet kr. 120,00

Kursets fag

Kurset består af følgende fag. Læs mere om indhold, formål og se fagkoder.
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse (1)
Skolefagkode: 42905
Formål Deltagerne kan håndtere, fjerne og bortskaffe PCB-holdige bygningsmaterialer såvel indendørs som udendørs og kan i den forbindelse planlægge og vælge nødvendige beskyttelsesforanstaltninger ved arbejdets udførelse.
Indhold Deltagerne kan ud fra kendskab til branchevejledningen om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer arbejdsmiljømæssigt forsvarligt håndtere og fjerne elastiske og plastiske fuger og andre materialer, der indeholder PCB - såvel indendørs som udendørs. Deltagerne kan planlægge og gennemføre arbejdet, herunder afgrænse arbejdsstedet, vælge hensigtsmæssigt værktøj og arbejdsmetoder samt nødvendige beskyttelsesforanstaltninger, dels i forhold til den personlige beskyttelse, og dels i forhold til at undgå spredning af PCB til omgivelserne. Endelig kan deltagerne fjerne PCB-holdigt affald under hensyn til bestemmelserne om bortskaffelse af farligt affald og kommunale retningslinier for PCB-holdige materialer.

FIND KURSUS