Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder AMU-kurser og anden efteruddannelse

Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder

Vælg dato
Periode
05.06.24 - 05.06.24
Varighed
1 dag
Form
Dagundervisning
Tid
08:00 - 15:24
Kviknummer
373401a24924733823
Kursussekretær
Berit Roholte, bero@eucsj.dk, 25235764
Sted
EUC Sjælland
Skolegade 21
4690 Haslev

Pris

Faglært/ufaglært
kr. 208,00
Videreuddannet
kr. 920,70
Jobcenter/kommune
kr. 920,70

Kursets fag

Kurset består af følgende fag. Læs mere om indhold, formål og se fagkoder.
Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder
Skolefagkode: 47338
Formål Deltagerne kan identificere farlige byggematerialer ved renoveringsarbejde, herunder asbest,PCB, bly, kloredede paraffiner og forurenet jord på baggrund af kendskab til hvor og hvornår farlige byggematerialer har været anvendt.
Indhold Deltagerne kan:- I arbejdet på byggepladser anvende kendskab til farlige byggematerialer såsom asbest, PCB, bly, klorerede paraffiner og forurenet jord samt hvor og hvornår de har været anvendt i den danske bygningsmasse. - Identificere farlige byggematerialer ved renovering ud fra udseende, typisk anvendelsesperiode og bygningens historik. - Medvirke ved kortlægning af omfanget af farlige byggematerialer ud fra kendskab til gennemførte forundersøgelser.- Planlægge og udføre arbejdet efter gældende regler under hensyn til arbejdsmiljø og sikkerhed samt relevante vejledninger og anvisninger.

FIND KURSUS