EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl AMU-kurser og anden efteruddannelse

EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl

Vælg dato
Periode
22.10.24 - 22.10.24
Varighed
1 dag
Form
Dagundervisning
Tid
08:00 - 15:24
Kviknummer
373401a24524999543
Kursussekretær
Berit Roholte, bero@eucsj.dk, 25235764
Sted
EUC Sjælland
Campusbuen 31
4600 Køge

Pris

Faglært/ufaglært
kr. 208,00
Videreuddannet
kr. 900,95
Jobcenter/kommune
kr. 900,95

Kursets fag

Kurset består af følgende fag. Læs mere om indhold, formål og se fagkoder.
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
Skolefagkode: 49995
Formål Den uddannelsesansvarlige i et lærested har det overordnede ansvar for elevens/lærlingens oplæringsforløb. Kurset sætter fokus på de regler og retningslinjer, som den uddannelsesansvarlig skal have styr på. Kurset har også fokus på de konkrete arbejdsopgaver den uddannelsesansvarlige skal varetage herunder bl.a.:- Udarbejdelse og justeringer af elevens/lærlingens uddannelsesplan.- Samarbejdet med skolen.- Planlægge hvem og hvordan evalueringen af elevens/lærlingens og virksomhedens samarbejde gennemføres.- Sikre at erklæring om oplæring/logbog udfyldes og underskrives.- Planlægge hvem der er elevens/lærlingens oplærer/læresvend i oplæringsforløbet.- Information om løn og ansættelsesforhold.- Ansøgning om specialpædagogisk støtte hvis eleven/lærlingen har behov for det.
Indhold Efter endt uddannelse:- Kan deltageren planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning.- Har deltageren kendskab til at lærestedets ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb er fastlagt efter love og regler for uddannelsen.- Har deltageren kendskab til lærestedets lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/erklæring om oplæring for eleven/lærlingen.- Har deltageren kendskab til det lovpligtige samarbejde mellem lærestedet og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling.- Kan deltageren anvende redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af logbog/erklæring om oplæring og elevsamtaler/lærlingesamtaler.- Har kendskab til, at elever/lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.- Har kendskab til, at der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser.

FIND KURSUS