Teleskoplæsser - Certifikat AMU-kursus med løntabsgodtgørelse

Teleskoplæsser - Certifikat

Vælg dato
Periode
12.09.22 - 16.09.22
Varighed
5 dage
Form
Dagundervisning
Tid
08:00-15:24
Kviknummer
373401a22944867137
Kursussekretær
Louise Anthoni, lant@eucsj.dk, 25235734
Sted
EUC Sjælland
Skolegade 21
4690 Haslev

Forudsætninger

Deltageren skal være fyldt 18 år. Hvis deltageren ikke har kørekort til personbil, skal der medbringes en gyldig lægeattest. Husk at medbringe sikkerhedssko på kurset

Pris

Faglært/ufaglært
kr. 640,00
Videreuddannet
kr. 4.702,00
Jobcenter/kommune
kr. 4.702,00

Kursets fag

Kurset består af følgende fag. Læs mere om indhold, formål og se fagkoder.
Teleskoplæsser - Certifikat
Skolefagkode: 48671
Formål Uddannelsen i brug af teleskoplæssere eller lignende multifunktionsmaskiner. Der er fokus på funktionalitet, sikkerhed ved brug af teleskoplæsser, betjening og vedligehold samt mijø- og sikkherhedsforhold.
Indhold Efter gennemført uddannelse og bestået certifikatprøve kan deltageren føre teleskoplæssere i henhold til Arbejdstilsynets bek. nr. 1346 af 29. november 2017.Efter gennemført uddannelse kan deltageren: - aflæse lastdiagrammer.- betjene teleskoplæssere sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt herunder teleskoplæssere med krøjefunktion.- afsætte og optage byrder sikkerhedsmæssigt forsvarligt.- vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering og vide, om byrden ligger stabilt og anhugget korrekt, inden der løftes.- vælge egnet palle-/løftetilbehør.- gennemføre de eftersyn, som føreren af teleskoplæssere er ansvarlig for.- tilegne sig viden om den konkrete maskine, der skal anvendes med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning.- arbejde med sikkerhed, miljøforhold og arbejdsmiljø efter gældende lovgivning/anbefalinger herunder bæredygtig opgaveløsning i funktionsområdet.Efter gennemført uddannelse har deltageren kendskab til:- risici forbundet med arbejde med teleskoplæssere med gafler, mandskabskurv og andre funktionsdele der kan tilkobles en teleskoplæsser.- risici forbundet med teleskoplæssere, der anvendes til kranarbejde.- teleskoplæsseres opbygning og sikkerhedsanordninger.- sikkerhedsanordninger der kræves på teleskoplæssere, der anvendes som kran, men som ikke findes på almindelige teleskoplæssere.- teleskoplæsseres beregnede anvendelse herunder anvendelsesbegrænsninger.- stabilitetsforhold og korrekt anvendelse af støtteben.- jordbundsforhold og underlagets bæreevne.- korrekt køre teknik herunder afpasning af hastighed og brug af forlæns-/baglæns-/krabbekørsel mv.- forskellige stablingsteknikker i forhold til byrdens beskaffenhed.- regler for eftersyn og vedligeholdelse af teleskoplæssere herunder smørring af maskinen, forholdsregler ved lækage af hydraulikolie, brud på slanger og rør mm.- korrekte arbejdsteknikker og bruge anbefalede (lovpligtige) hjælpe- og værnemidler

FIND KURSUS