Stillads - Evakuering og redning i højde AMU-kursus med løntabsgodtgørelse

Stillads - Evakuering og redning i højde

Vælg hold
Periode
22.09.21 - 23.09.21
Varighed
2 dage
Form
Dagundervisning
Tid
08:00-15:24
Kviknummer
373401a21824016438
Kursussekretær
Berit Roholte, bero@eucsj.dk, 25235764
Sted
EUC Sjælland
Finlandsgade 18
4690 Haslev

Forudsætninger

Det anbefales, at have gennemført kurset "Anvendelse af faldsikringsudstyr" Vær opmærksom på, at udstyret der bruges på dette kursus er til en max. personvægt på 125 kg.

Pris

Faglært/ufaglært
kr. 236,00
Videreuddannet
kr. 1.945,40
Jobcenter/kommune
kr. 1.945,40

Kursets fag

Kurset består af følgende fag. Læs mere om indhold, formål og se fagkoder.
Stillads - Evakuering og redning i højde
Skolefagkode: 40164
Formål Deltagen kan udarbejde en plan for evakuering og påbegynde redning af faldsikret kollega, hvis der sker fald fra højde.
Indhold Deltageren kan: - Udarbejde plan for evakuering af faldsikret kollega, så der hurtigt og sikkert kan iværksættes redning ved fald fra højde. - Gennemføre evakuering og påbegynde redning af kollega, der hænger i line, ved hjælp af sele eller båre, herunder nedfiring og ophaling. - Yde førstehjælp. - Vælge egnet højderedningsudstyr og anvende det korrekt med baggrund i kendskab til EN-standarder for CE-mærkning på anvendt materiel samt til AT-vejledning på området.

FIND KURSUS