Personbefordring med bus AMU-kursus med løntabsgodtgørelse

Personbefordring med bus

Vælg hold
Periode
30.08.21 - 08.10.21
Varighed
30 dage
Form
Dagundervisning
Tid
kl. 8.00 - 15.24
Kviknummer
373401a21244053135
Kursussekretær
Charlotte Amalie Sonne Hansen, chah@eucsj.dk, 25235825
Sted
EUC Sjælland
Malervænget 4
4700 Næstved
g
Der er garanti for at kurset gennemføres

Forudsætninger

Kørekort til bil (kategori B) samt fyldt 24 år.

Pris

Faglært/ufaglært
kr. 3.780,00
Videreuddannet
kr. 33.307,50
Jobcenter/kommune
kr. 33.307,50

Kursets fag

Kurset består af følgende fag. Læs mere om indhold, formål og se fagkoder.
Personbefordring med bus
Skolefagkode: 40531
Formål Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.
Indhold Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene bussen og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D).Deltageren kan jf Færdselsstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport:- Føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed for passagererne og færdselssikkerheden i øvrigt.- Servicere forskellige kundebehov- Vurdere nødsituationer, og udføre livreddende førstehjælp.- Anvende regler for personbefordring.Deltageren har viden om:- Reglerne for arbejdstid og køre- og hviletid- Fysisk og psykisk sundhedUddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om buspassagerers rettigheder.

FIND KURSUS