Køleteknik Kategori II kursus modul 1+2+3 AMU-kurser og anden efteruddannelse

Køleteknik Kategori II kursus modul 1+2+3

Vælg dato
Periode
31.10.22 - 11.11.22
Varighed
10 dage
Form
Dagundervisning
Tid
08:00 - 15:24
Kviknummer
373401a22124713944
Kursussekretær
Jette Ekknud, jeek@eucsj.dk, 25235746
Sted
EUC Sjælland
Jagtvej 2
4700 Næstved

Forudsætninger

Er du ikke uddannet VVS'er, skal du have bestået kurset 47306 Hårdlodning af kobber og stål til DN 13, for at kunne deltage på kurset. (KMO Certifikat) Kurset består af 3 fag 47139+47140+40855

Pris

Faglært/ufaglært
kr. 1.280,00
Videreuddannet
kr. 7.797,00
Jobcenter/kommune
kr. 7.797,00
Tillægspris
Andet kr. 200,00

Kursets fag

Kurset består af følgende fag. Læs mere om indhold, formål og se fagkoder.
Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende
Skolefagkode: 47139
Formål Grundlæggende køleteknik for anlæg under 2,5 kg - trin 1
Indhold Deltageren forstår den køletekniske kredsproces, samt dennes hovedkomponenter og funktion. Deltageren kan selvstændigt klargøre kølesystemet til påfyldning af kølemiddel op til en fyldning på maksimalt 2,5kg, herunder kunne teste systemet for tæthed og styrke, samt udføre evakuering ifølge standard praksis og efter gældende lovgivning på området. Deltageren kan tilslutte slanger og manometersæt med mindst mulig emission, samt overføre en den mængde kølemiddel som står på kølesystemets mærkeplade ved brug af en vægt. Efter at den givne mænge kølemiddel er overført, kan deltageren udføre direkte lækagetest efter kravene i lovgivningen. Ydermere kan deltageren anvende en tømmestation til tømning af et kølesystem for kølemiddel og ved hvilke regler der gælder for returflasker til forurenet kølemiddel og kompressorolier.Deltageren kan anvende de fysiske regler der gælder for kølemidlets termodynamiske omdannelser ved brug af SI og afledte enheder, samt ved brug af manometre og termometre overføre disse data til køleanlæggets udstyrslister, og afgøre hvilken miljøbelastning (GWP) det anvendte kølemiddel vil give anledning til i forbindelse med et eventuelt udslip. Deltageren kan kommunikere med leverandører af såvel reservedele som hele units, samt med kunder i forbindelse med ibrugtagning og service. Deltageren har viden om gældende lovgivning på området, omfattende både stationært og transportabelt udstyr.
Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn
Skolefagkode: 47140
Formål Grundlæggende køleteknik for anlæg under 2,5 kg - trin 2
Indhold Deltageren kan opbygge et kølekredsløb med en fyldning op til 2,5kg med såvel mekanisk som elektronisk termoventil, samt indregulere sådanne anlæg med hensyn til overhedning uanset om køleanlægget indeholder et zeotropt eller et azeotropt kølemiddel, samt optage data til bestemmelse af køleanlæggets COP værdi.Deltageren kan overføre relevante data fra et velfungerende køleanlæg til udstyrslister, og anvende disse data i forbindelse med indirekte lækagetest, samt til vurdering af om anlægget fungerer tilfredsstillende, og udføre lovpligtige eftersyn for køleanlæg med en kølemiddelfyldning mellem 1kg og 2,5kg, efter leverandørens anvisninger. Ydermere kan deltageren fejlfinde på køleanlæg ved brug af køleteknisk måleudstyr.Deltageren kan returnere forurenet kølemiddel efter gældende lovgivning og kender til de regler der gælder for transport af farligt gods.Deltageren kan kommunikere med samarbejdspartnere og kolleger i forbindelse med informationsindsamling.
Køleteknik, klargøring og idriftsættelse
Skolefagkode: 40855
Formål Deltageren kan udføre indeslutningen med hensyn til klargøring, aftapning, påfyldning og returnering af kølemiddel samt tæthedprøvning. Derudover kan deltageren udføre lækagekontrol og styrketest.Deltageren kan udføre håndlodning på køleanlæg og udføre korrekt dokumentation for opstart og idriftsættelse.Deltageren har kendskab til de sikkerhedsmæssige aspekter såvel som de miljømæssige aspekter med særlig fokus på den drivhuseffekt, der er i forbindelse med arbejde på indeslutninger indeholdende flourholdige kølemidler (HFC-transmissionsmidler), samt relevant lovgivning på området.Deltageren er efter kurset berettiget til at tage relevante test i forbindelse med den lovpligtige autorisation, der skal til for at arbejde med visse fluorholdige kølemidler (F-gas) op til en kølemiddelfyldning på 2,5kg.
Indhold Deltageren kan udføre indeslutningen med hensyn til klargøring, aftapning, påfyldning og returnering af kølemiddel samt tæthedprøvning. Derudover kan deltageren udføre lækagekontrol og styrketest.Deltageren kan udføre hårdlodning på køleanlæg og udføre korrekt dokumentation for opstart og idriftsættelse.Deltageren har kendskab til de sikkerhedsmæssige aspekter såvel som de miljømæssige aspekter med særlig fokus på den drivhuseffekt, der er i forbindelse med arbejde på indeslutninger indeholdende flourholdige kølemidler (HFC-transmissionsmidler), samt relevant lovgivning på området.Deltageren er efter kurset berettiget til at tage relevante test i forbindelse med den lovpligtige autorisation, der skal til for at arbejde med visse fluorholdige kølemidler (F-gas) op til en kølemiddelfyldning på 2,5kg.

FIND KURSUS