Teleskoplæsser - Certifikat AMU-kursus med løntabsgodtgørelse

Teleskoplæsser - Certifikat

Vælg hold
Periode
07.12.20 - 11.12.20
Varighed
5 dage
Form
Dagundervisning
Tid
08:00-15:24
Kviknummer
373401a20544867102
Kursussekretær
Louise Anthoni, lant@eucsj.dk, 25235734
Sted
EUC Sjælland
Campusbuen 31
4600 Køge
g
Der er garanti for at kurset gennemføres

Forudsætninger

Deltageren skal være fyldt 18 år. Hvis deltageren ikke har kørekort til personbil, skal der medbringes en gyldig lægeattest. Husk at medbringe sikkerhedssko på kurset

Pris

Faglært/ufaglært
kr. 504,00
Videreuddannet
kr. 3.720,40
Jobcenter/kommune
kr. 3.720,40

Kursets fag

Kurset består af følgende fag. Læs mere om indhold, formål og se fagkoder.
Teleskoplæsser - Certifikat
Skolefagkode: 48671
Formål Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der skal føre teleskoplæsser eller lignende multifunktionsmaskiner, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler, til kranarbejde eller som anvendes til løft af personer, eller til løft af containere i terminalområder. Uddannelsen afsluttes med teoretisk og praktisk prøve i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.
Indhold Deltageren kan arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt med teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner i henhold til gældende regler. Deltageren skal kende til sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med arbejde med teleskoplæssere, når de anvendes til løft af byrder på gafler, til kranarbejde eller til personløft. Endvidere skal deltageren kunne opstille og betjene almindeligt forekommende teleskoplæssertyper med gafler, herunder anvende korrekt køreteknik, stuve og stable gods korrekt, vælge egnet løftetilbehør samt kunne betjene teleskoplæssere indrettet som personløfter. De deltaljerede kvalifikationskrav, som deltageren skal opnå efter endt uddannelse, fremgår af Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser i bilag 2, pkt. 2.3.  

FIND KURSUS